Domov Obvestila in objave Predpisi občine

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva