Zahteva za izdajo mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov