Mesečno poročilo o plačani turistični in promocijski taksi

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov