Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Predsednik, mag. Drago BAŠA
  • Podpredsednik, Peter KLEIDERMAN
  • Vesna ČIH
  • Edvard FARKAŠ
  • Jožef HORVATH
  • Franc ŠANDOR
  • Franc ŠPILAK