Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva