Odlok o notranji organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Lendava

Predpisi, na katere predpis vpliva