Obnova vaških domov in mrliških vežic na območju občine Lendava v letu 2021

988
V teku
2021
2021