Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

225
Zaključeno
2021
2021