Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

574
Zaključeno
2021
2021