Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Čentibi

318
Zaključeno
2021
2021