JAVNI POZIV za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lendava za leto 2023

3. 2. 2023 762
03.02.2023
Javni razpisi in javni natečaji
15.12.2023 do 23:59
30.000,00 €
430-0001/2023
02.02.2023
Miran Doma