Za učinkovito zaščito pred poplavami reke Mure moramo sosedje stopiti skupaj

10.10.2019 65