Odvodnjavanje meteornih voda v Petišovcih

Zaključeno
Leto 2014
Leto 2015

Podatki o financiranju