Investicijsko-vzdrževalna dela na kanalizaciji Lakoš - Gaberje

Zaključeno
Leto 2014

Podatki o financiranju