Rekonstrukcija občinske ceste

Evropski sklad za regionalni razvoj
Zaključeno
Leto 2013

Podatki o financiranju