Investicijsko-vzdrževalna dela na objektu Mohorjeva 1

153
Zaključeno
9220 Lendava/Lendva
Marec 2014
Avgust 2014

Podatki o financiranju