Domov Organi občine Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Drago BAŠA, mag.
  • Podpredsednik, Peter KLEIDERMAN
  • Vesna ČIH
  • Edvard FARKAŠ
  • Jožef HORVATH
  • Franc ŠANDOR
  • Franc ŠPILAK

Mandatno obdobje 2018 do 2022

25.02.2019 ob 15.30