Komisija za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Patrik Kocet, (OS)
  • Sven Sarjaš, (OS)
  • Rozina Nemec, (OS)
  • Igor Kulčar, (OS)
  • Urban Kolenko, (občan)
  • Boris Petek, (občan)
  • Eva Šabjan, (občan)