Odbor za premoženje in finance

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Jožef Gerenčer, (OS)
  • Peter Novak, (OS)
  • Dejan Süč, (OS)
  • Janez Somi, (OS)
  • Robert Berki, (občan)
  • Vesna Marton, (občan)
  • Barbara Marjašec, (občan)